Yeni tahlil yöntemi kişiselleştirilmiş kanser tedavisini ilerletmek için umut vaat ediyor

ß-aktin’in vahşi tip referans gen (mavi) olarak görev yaptığı 10.000 kopya insan genomik DNA’sından DNA fragmanları içeren ve ayrıca aşağıdaki DNA fragmanlarını içeren SuperSelektif PCR testlerinin duyarlılığının, seçiciliğinin ve tekrarlanabilirliğinin gösterilmesi : 1.000 EGFR T790M nokta mutasyonu (yeşil); 100 EGFR ∆E745-A750 delesyon mutasyonu (kırmızı); 10 EGFR G719C nokta mutasyonu (turuncu); ve EGFR L858R nokta mutasyonu yok (gri). Kredi: Moleküler Teşhis Dergisi

Araştırmacılar, rutin bir kan örneği kullanarak, bir hastanın kanser hücrelerinde nadir görülen genetik mutasyonlar içeren DNA parçalarını saptamak ve miktarını belirlemek için son derece hassas bir tahlil geliştirdiler. Bu tahlil, hastaların normal hücrelerinden türetilen, birbiriyle yakından ilişkili, mutant olmayan DNA fragmanlarını neredeyse yok sayan “Süper Seçici” PCR primerlerini kullanır. Bu yeni tahlil, mevcut yöntemlerden daha hızlı ve önemli ölçüde daha ucuzdur ve yaygın olarak bulunan aletler üzerinde gerçekleştirilebilir. Araştırmacılar, Journal of Molecular Diagnostics’teki yeni bir raporda bu yaklaşımın kullanım kolaylığını gösteriyorlar .


MS ve Fred Russell Kramer, Ph.D., Rutgers Üniversitesi New Jersey Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsü, Newark, NJ, ABD,Baş araştırmacılar Diana Yaneth Vargas açıkladı;

“Bu araştırmanın uzun vadeli hedefi, hem kanserle ilgili mutasyonların herhangi bir semptom ortaya çıkmadan erken saptanmasını hem de etkili bir erken tedavinin uygulanmasını sağlayan yüksek düzeyde multipleks testler geliştirmektir. Bu testler, invaziv olmayan sıvı biyopsiler (rutin kan) kullanacaktır. Bir kişinin yıllık tıbbi muayenesi sırasında alınan numuneler) ve kan numunesinde (ölen hücrelerden kaynaklanan) geçici olarak bulunan DNA parçaları, daha sonra yüksek düzeyde multipleks gerçek zamanlı veya dijital PCR teknikleri ile analiz edilecektir”

Sıvı biyopsileri analiz etmek için mevcut teknikler, pahalı, uzun ve sınırlı duyarlılığa sahip yeni nesil dizi analizini; veya hem mutant DNA fragmanlarının hem de yakından ilişkili vahşi tip DNA fragmanlarının amplifiye edildiği, mutant DNA fragmanları nadir olduğunda hassasiyeti sınırlayan bir PCR tekniği kullanın. SuperSelektif PCR primerlerinin benzersiz tasarımı ise, mutant DNA fragmanlarının amplifikasyonunu sağlarken, bol miktarda yakından ilişkili vahşi tip DNA fragmanlarının amplifikasyonunu etkili bir şekilde önler. Sonuç olarak, bu raporda açıklanan SuperSelektif PCR testleri çok hassastır.

Sık non-invaziv sıvı biyopsiler kullanan Multiplex SuperSelektif PCR tahlilleri, bireyin kanserinin tedavisi için etkili bir hedefli tedavinin seçimini ve ardından modifikasyonunu sağlar. Ayrıca, tedaviden sonra bu testler, hastanın minimal kalıntı hastalık varlığını tespit etmesi için izlenmesine yardımcı olabilir ve gerekirse daha fazla müdahaleyi mümkün kılar.

Yaklaşımlarının klinik potansiyelini göstermek için kanserli hastaların plazmasından altı DNA örneği test edildi. Hastaların beşinden alınan numuneler kör edildi. Her numunede belirli insan epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) mutasyonlarının varlığını veya yokluğunu doğrulamak için Multiplex SuperSelektif PCR testleri yapıldı.. Bu mutasyonlar seçildi çünkü varlıkları, küçük hücreli olmayan akciğer kanserine karşı hangi hedefe yönelik tedavinin en etkili olacağını belirler. Dört numune farklı EGFR hedef mutasyonları için pozitifti ve iki numune EGFR hedef mutasyonları için sinyal vermedi. Körlenen numunelerin körü kaldırıldıktan sonra, iki negatif numunenin EGFR mutasyonu olmayan hastalardan olduğu ortaya çıktı ve bu numuneler bilerek kontrol olarak sağlandı. Testler, diğer numunelerde önceden bilinen mutasyonları tanımladı. Belirgin bir şekilde, tahlil ayrıca körleştirilmiş bir örnekte daha önce var olmadığı bilinmeyen çok nadir bir direnç mutasyonu tanımladı ve bu da hastanın hedeflenen tedavisinin değiştirilmesi gerektiğini düşündürdü.

Araştırmacılar, “Bu tahliller ile geleneksel multipleks gerçek zamanlı PCR arasındaki tek fark, geleneksel primerler için SuperSelektif primerlerin ikame edilmesidir” dedi. “Bu testler bakım noktalarında hızla gerçekleştirilebilir ve sonuçlar sonraki klinik kararları bildirmek için hemen kullanılabilir.”

Yazarlar, bu teknolojinin, nadir antibiyotiğe dirençli bakterilerin tanımlanması ve bir annenin plazmasında dolaşan fetal hücrelerde bulunan nadir mutant genlerin tanımlanması gibi başka tıbbi uygulamalara sahip olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, hassas multipleks SuperSelektif PCR tahlillerinin mevcudiyetinin geniş bir klinik kullanıma sahip olması muhtemeldir.”

Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: