Elektrokoter Cihazı

Cerrahide kullanılan klasik birtüriye alternatif olarak kesme işlemlerinden daha kolay kanama kontrolü sağlamak için farklı cihazlar geliştirilmiştir.
Klinik uygulamalarda, kullanılacak cihazla ilgili temel teknik özelliklerin bilinmesi, cihazın daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Cerrahide kullanılan kesme cihazları aşağıdaki şekilde listelenmiştir.

Ultrasonik bistüri ses ötesi titreşimle, lazer güçlendirilmiş ışık enerjisi ile kesme işlevini yerine getirirler.

Yüksek frekanslı akımı kullanan teknolojiler ile lazer teknolojisini karşılaştıran çalışmalar daha çok hayvanlar üzerinde yapılmıştır.
Lazer etkime süresi uzunluğu olarak ve kullanım maliyeti yönünden yüksek olduğu için dünya üzerindeki kullanımı daha azdır.

Sinha ve arkd. tarafından yapılan bir çalışmada; klasik bistüri, ultrasonik bistüri, elektrokoter ve lazerle kesiler yapılmış, bu kesilerde; kanama kontrolü, yara iyileşmesi gözlenmiştir. Yara iyileşmesi klasik ve ultrasonik bistüride en hızlı ve dokunun gerilme direnci daha yüksek bulunmuş, ancak kanama kontrolü lazer ve elektrokoterde daha başarılı bulunmuştur.

Klinikte hastaya zarar vermeden daha güvenli ve hızlı bir elektrocerrahi uygulaması yapabilmek için, kullanılacak cihazla ilgili temel teknik özelliklerin bilinmesi, cihazın daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Elektrocerrahi uygulamalarında kullanılan Koter cihazları 3 gruba ayrılır;

1.Termokoterler
2.Spark gap Koterler
3.Elektrokoterler

Monopolar ve Bipolar Elektrokoterler

Elektrokoterler 200 kHz – 27 MHz arasında yüksek frekanslı akım üreten araçlardır. Kullanım amacına ve yerine göre bu cihazlar 15-400 Watt enerji üretebilirler. Üretilen yüksek frekanslı akım (YFA), kesme işlemi için tam dalga veya koagülasyon için modülasyonlu dalga biçiminde olabilir. Elektrokoter cihazının ürettiği yüksek frekanslı akımın, tam dalga veya modüleli dalga olması, dokuda oluşacak etkinin de farklı olmasını sağlar. Cihazın ürettiği yüksek frekanslı akım, ince bir uçla dokuya temas ettirildiğinde, dokuda oluşan direnç bölgesinde ısı meydana gelir. Bu değim sırasında metal uç ısınmaz. Hücreler arası sıvı ve kan, yüksek frekanslı akıma karşı gösterdikleri direnç yüzünden ısınırlar. Doku
direncinin yüksek olduğu bölgede oluşan ısı etkisiyle dehidratasyona bağlı kesi meydana gelir. Direncin en yüksek olduğu yer aktif ucun dokunma noktasıdır.

Başarılı uygulamanın anahtarlarından biri de uygun güç seçimidir. Uygun güç ayarı: Kesi derinliğine ve kesme hızına göre yapılan ayardır. Çıkış gücü yüksek seçilip yavaş kesme yapılırsa, dokuda gereksiz ısı oluşacaktır. Kesme hızının güce göre düşük olması durumunda, dokuda kahverengi yanık bölgeleri oluştuğu görülecektir. Güçü çok düşük seçmek, kesme hızının istenmeyecek kadar yavaş olmasına sebep olabilir. Bu
durumda yine kesi etrafına doku tahribine bağlı renk koyulaşması görülecektir. Eğer kesme hızına uygun bir güç seçilmişse, kanamasız, kesilen bölgelerde renk değişimi olmayan mükemmel sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.


Kesme esnasında ucun (prop) daima metalik parlak olması gerekir. Kesi esnasında proba yapışacak doku parçaları siyah karbon artıkları şeklinde birikecek ve burada oluşan yüksek direnç dolayısı ile prop ucunda gereksiz sıcaklık oluşacaktır. Kesme sırasında kesici uç hızla kirleniyorsa güç seçimi veya kesme hızında bir yanlışlık var
demektir

Daha fazla bilgi için kaynak kısmında yer alan ilgili makaleye başvurabilirsiniz.

Kaynak:

Protetik Uygulamalarda Elektrokoter Kullanımı–I Elektrokoterler ve Teknik Özellikleri Application of Electrocautery in Prosthodontic *Dentistry-I Doç.Dr. Emine Çelik BAĞCI, **Dr. Ahmet BAĞCI, **Dr. Simel TEZCAN

Bir Yorum

  1. Mustafa Ergül Mustafa Ergül 31 Aralık 2020

Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: